Több személy adatlapjának Lásd még…pontjában szereplő “pályakép” nevű link a Kozák Péter által készített és gondozott nevpont.hu honlapra mutat, ahol az adott személyről bővebb információ található.

Név VégzettségFényképRövid leírás
Ábel Lászlóné (Tánya)1936-1992matematikusAz MTA KKCS programozója, majd az SZKI számítógép alkalmazási részlegének vezető munkatársa.
Ábrahám Istvánmérnök Az MTA KKCS, majd az IBM munkatársa, a SZÁMALK alkalmazási főosztályvezetője.
Aczél István 1912-1962jogász, matematikus 1945 után többek között a Népjóléti Minisztériumban dolgozott vezető beosztásokban, majd az OMKER igazgatója volt. 1957-től az MTA KKCs alkalmazási osztályának vezetője, az M-3 gép első alkalmazásainak szervezője, majd az MTA Számítástechnikai Központ igazgatója.
Adorján Bence1921–1989közgazdász, villamosmérnökKandidátus. A KFKI munkatársa, majd az SZKI adminisztratív igazgatóhelyettese.
Almás Károly 1939-2013villamos-mérnök 1967-től jelentős szerepet töltött be az államigazgatás és nagyvállalatok számítástechnikai rendszereinek szervezésében és tervezésében, számítóközpontok vezetésében, valamint társadalmi funkciók ellátásában, többek között az NJSZT nagyválasztmányának tagjaként.
Aranyi Attila1943kmérnök-közgazdászA Szovjetunióban végezte felsőfokú tanulmányait, mint a KSH ösztöndíjasa. Az INFELOR, majd a KSH Számítóközpontjának vezető munkatársa.
Arató Mátyás1931-2015alkalmazott matematikus A Debreceni Egyetem Informatikai Karának professzor emeritusa, a matematikai statisztika, valószínűség-elmélet és számítástudomány nemzetközileg elismert kutatója. A szakterület egyik hazai vezető egyénisége, aki mind szakmai téren, mind a szakemberképzés és a tudományszervezés terén sokat tett a hazai számítástudomány és az alkalmazott matematika fejlesztéséért.
Aszalós János
1931-2016programozó matematikus Az Ural-2 számítógép programozásától indulva a szakértő rendszerek kidolgozásáig jut el. Intenzíven foglalkozik e témakör matematikai megalapozásával (kognitív pszichológia, tudásreprezentáció, matematikai logika, döntési stratégiák). Oktatási tevékenysége mellett konferenciák előadója.
Bach Iván 1927-2006villamosmérnökA műszaki tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár Széchenyi-díjas. A VEIKI, majd a SZTAKI kutatója, a BME VIK Matematikai és Számítástudományi Tanszék alapító tagja. Nemzetközileg is új eredményeket ért el a formális nyelvek és programrendszerek terén. Több könyv szerzője.
Bakos Tamás 1937-1998matematikusA SZÜV, majd az Infelor vezető munkatársa, a fordítóprogramok területén dolgozott, több könyv szerzője.
Bálint Róbert 1921-2009közgazdászA BHG munkatársa, majd az OSZV első igazgatója. Volt az Irodagép Technikai Vállalat igazgatója. Több GMK és kisszövetkezet alapításában vett részt. Ügyvezetője volt a bécsi székhelyű ZDS-EBON G.m.b.h. amerikai – német – osztrák vegyesvállalatnak majd az Amex Amerikai – magyar Keresekedemi Kft.-nek.
Baráth Csaba1939-2015villamosmérnök, közgazdászSzámítástechnikai pályafutását fejlesztőmérnökként kezdi, majd magas pozíciót tölt be több hazai és nemzetközi bankban. Elnökségi és igazgatósági tagja az MVM-nek és a PAV-nak is
Benedikt Ottó 1897-1975villamosmérnökAkadémikus, alapító igazgatója a MTA Automatizálási Kutató Intézetének, a SZTAKI egyik jogelődjének.
Berecz Károly?-1978kmérnökSzerviz mérnök, majd osztályvezető a NIMIGÜSZI-ben, az INFELOR-ban, majd az ÁSZSZ-ben.
Bereczki Ilona1927-2004matematikusA JATE tudományos munkatársa, a hazai matematika logika- és programozás oktatás egyik első oktatója.
Békéssy András 1925-2006


matematikusA Matematikai Kutatóintézet munkatársa. Elsősorban numerikus analízissel foglalkozott.
Bod Péter1924-2005matematikus, közgazdászAz operáció kutatás és a nyugdíj matematikájának ismert művelője. 1945-ben a MABI-nál kezdett dolgozni biztosítási
matematikusként, majd az OTI öregségi és rokkantsági biztosítási főosztályának vezetője volt.
Bognár Katalin1954-2014matematikus Első szakmai tapasztalatait az iparban szerzi. 1990 óta a KLTE adjunktusa; 1997-ben PhD fokozatot szerez. Aktívan vesz részt a szakmai és egyetemi közéletben. Tudományterülete, egyben oktatási területe: tudásalapú technológia, leíró logikák, szemantikus web, ontológiák.
Bordás István1941-2007gépészmérnök A magyar egészségügyi informatika jeles képviselője, egyik megalapítója, Neumann-díjas. A Szekszárdi Kórház informatikai rendszerének kidolgozója, majd a GYÓGYINFOK igazgatója. Egy ideig az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium elnöke
Borovszky Lászlóvillamos-mérnökA Vilenki vezető kutatója, a FÉTIS (Félvezetős Telemechanikai és Irányító Szisztéma) kidolgozója.
Botka ZoltánA KSH OÜF igazgatója.
Brányik TamásnéAz IBM Hungary magyar ügyvezetője, az 1970-80-as években.
Braun Péter 1936-2016villamosmérnökA VISZ elnöke. - Harmincöt évig a VEIKI munkatársa; itt kezdett el foglalkozni informatikai rendszerek fejlesztésével. Ez után öt évig a K&H Bank Rt. ügyvezető igazgatója. 1993-2001 között az OTP Bank vezérigazgató-helyettese; nevéhez kötődik a bank informatikai korszerűsítése.
Buda Szabolcs ?-2009szervező, gépészmérnökGépészmérnökként dolgozott a FMV-ben, majd gyáregység vezető. A Comporgánnal 1976-től szervezési munkákat végzett.
Csébfalvi Károly 1930-2005matematikusA BÁNYATERV alkalmazott matematikusa. 1962-ben a NIM Számolóközpont megalapítója; vezetésével a NIM IGÜSZI Számolóközpont a magyar számítástechnika egyik máig ható bölcsőjévé vált. A NJSZT Kalmár-emlékéremmel ismerte el munkásságát.
Csibi Sándor 1927- 2003villamosmérnökAkadémikus, az információelmélet, híradástechnika és számítástechnika vezető szakembere. 22 éven át a Távközlési Kutató Intézet vezető munkatársa, majd a BME Híradástechnikai Intézetének alapító igazgatója.
Dancs István 1933-2011matematikusKözgazdasági matematikusként munkálkodott, az OT-ben, OT SZK-ban, majd a Corvinus Egyetemen.
Dávid Gábor 1942-2014matematikusDávid Gábor 1967-ben az MTA SZTAKI-ban kezdett dolgozni. 1969 és 1973 között az Igazgató Tanács tudományos titkára, 1974-84 között a számítógép architektúra tervező csoport vezetője.
Detrekői Ákos 1939-2012mérnök, geodétaAkadémikus, Széchényi díjas, a BME egyetemi tanára. A BME rektora (1997-2004), az NHIT elnöke (2004-2010). Rektor Emeritus (2009). Fő kutatási területe a geodéziai és a fotogrammetriai mérések, illetve a térinformatika.
Dékán Pál 1932-1987mérnök1959-től a Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó Vállalatnál, később a SZÜV-nél dolgozott műszaki munkatársként, majd osztályvezetőként. 1975.-ben az Országos Számítógéptechnikai Vállalathoz helyezték át, ahol a Szerviz és Vevőszolgálati Főosztály vezetője lett.
Dénes József1932-2002matematikusKandidátus, a KFKI munkatársa, majd az SZKI-ban a képfeldolgozás vezető szakembere.
Edelényi LászlógépészmérnökAz M-3 építés mechanikai munkáinak vezetője. A Telefongyár 1959-ben tervezett csöves-jelfogós EDLA ügyviteli gépének egyik tervezője.
Ésik Zoltán 1951-2016matematikusAz MTA doktora, a SZTE tanszékvezető egyetemi tanára. Külföldi egyetemek meghívott előadója, neves szakmai szervezetek tagja, szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Kutatási területei: automaták és formális nyelvek, kategóriaelmélet és logika a számítástudományban, fixpontelmélet, iterációelmélet.
Faragó Sándor 1933-2016közgazdászFaragó Sándor közgazdász, tanár, matematikus, a hazai számítástechnikai oktatás egyik úttörője, a SZÁMOK alapító igazgatója.
Farkas Ernő 1944-1994matematikusProgramnyelv-, élőnyelv-technológiában dolgozott a SZTAKI, majd a MorphoLogic mun¬ka¬tár-saként. Több fordítóprogram hazai implementálása fűződik nevéhez. Magyar és nem¬zet¬kö¬zi folyóiratokban jelentek meg cikkei. Ötlete alapján készült egy általánosan alkalmazható magyar mondatelemző.
Fehér Mátyás1940k-1998kmatematikusMoszkvában végzett. MÁV ösztöndíjasként került a MÁV-hoz. Honeywell 2200-as, R-40, Tandem gépeken fejlesztett. Nevéhez fűződik a SzIR (Szállításirányítási Rendszer) fejlesztésének vezetése.
Fidrich Ilona1932-1983matematikusA magyar számítástechnika egyik első kandidátusa. Dolgozott a Szegedi Egyetemen, a Dunai Vasműben, az MTA SzK-ban, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban, az MTA SZTAKI-ban, az SzKI-ben.
Frey Tamás 1927-1977villamosmérnök, matematikusEgyetemi tanár, az MTA doktora. Nagydoktori disszertációja a számítástudomány alapjaihoz kötődő első hazai dolgozat. 1963-tól az MTA Számítástechnikai Központ igazgatója, majd 1969-től a BME Villamosmérnöki Kar matematikai tanszékének egyetemi tanára.
Füle Károly1940k-?gépészmérnökAz ERŐTERV, a NIMIGÜSZI, a SZÁMKI alkalmazási programfejlesztője.
Gécseg Ferenc 1939-2014matematika tanár Matematikus, a SZTE emeritus professzora, az MTA rendes tagja. Az automataelmélet és az univerzális algebra neves kutatója. A szegedi automataelméleti iskola alapítója, számos informatikával kapcsolatos szak beindítója. 1975 és 1993 között a JATE Számítástudományi Tanszék vezetője.
Gerlitsné Friss IlonkamatematikusAz Infelor fiatalon elhunyt tehetséges szoftver fejlesztője.
Gesztelyi Ernő1923-1991matematikusAz MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár. 1973-ban megszervezi a KLTE Számítástudományi Tanszékét. Meghatározó szerepe van az informatika egyetemi oktatásában. A színérzékelés matematikai leírása terén nemzetközileg is jegyzik eredményeit.
Gesztelyi Ernő1923-1991matematikusGesztelyi Ernő szervezte meg 1973-ban a KLTE Számítástudományi Tanszékét, amely Debrecenben az első és hosszú ideig az egyetlen informatikai oktatási egység volt. A következő 15 évben meghatározó szerepet játszott a hazai informatikai oktatásban.
Gordos Géza1937-2014villamosmérnök
oktatásmenedzser
A BME Híradástechnika szakán kezdett oktatni. 1992-ben megszerezte a Harvard Egyetem oktatásmenedzsment diplomáját. A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken végigjárta a ranglétrát; 26 éven át tanszékvezető, 6 éven át a BME tudományos rektorhelyettese. 2007-től Professor Emeritus.
Gyires Béla 1909-2001matematikusA valószínűség számítás, statisztika, lineáris algebra nemzetközi hírű kutató tanára a Debreceni Tudományegyetem. A Számítástechnika oktatásának bevezetője egyetemén.
Gyuris László1940k-1970kmatematikusA Szegedi Egyetem tehetséges fiatal oktatója, programozáselméleti témákkal foglalkozott
Gyurós Tibor 1963- 2011villamosmérnökNagy reményekkel kecsegtető, dinamikus informatikai vezető volt. A TÁKI-ban digitális telefonközpont fejlesztő. A Rollitron szoftverfejlesztője, majd igazgatója, a Synergon Informatikai Rt. elnök-vezérigazgatója. Az IVSZ elnöke.
Hack Frigyes 1933-2016matematikusA tanárképzésben az informatika oktatásának egyik megalapozója, a mikroszámítógépek oktatásba bevezetésének egyik kezdeményezője. Elsők között szervez hazánkban középiskolai számítástechnikai szakkört.
Hajtó Aurél 1929-2001közgazdászGazdasági területen dolgozott a BHG-ben, Comporganban. Gazdasági igazgató a SZÜV-ben, majd a SZÁMALK-nál.
Harnos Zsolt1941-2009matematikusA Szent István Egyetem (majd a Corvinus Egyetem) Kertészettudományi Kar Matematikai és Informatikai Tanszékének volt tanszékvezetője és az egyetem tudományos rektorhelyettese.
Háklár LászlóVállalati ügyvitelszervező az INFELOR-ban, majd a PM SZK vezetője.
Hatvany József 1926-1987mérnökMTA SZTAKI főosztályvezetője, a CAD, a számjegyvezérlésű szerszámgépek nemzetközi hírnevű vezető kutatója.
Hoffmann Tibor 1922-2001fizikus, matematikusMatematikai kezdet után számítástechnikai alkalmazásokkal foglalkozott. 1952-től az Egyesült Izzóban, a Távközlési Kutatóintézet Elméleti-, a Vegyipari Egyesülés Számítástechnikai-, majd a KFKI Szilárdtestfizikai osztályain ért el figyelemre méltó eredményeket.
Homonnay Hugó 1915-2000közgazdász, villamosmérnökÜgyvitelszervezéssel és rendszerszervezéssel az 1950-es évek végétől foglalkozott a Ganz-Mávagban, majd a KSH alá tartozó intézményeknél: Statisztikai Gépi Adatfeldolgozó Vállalat (lyukkártyás feldolgozások), Ügyvitelgépesítési Felügyelet, SzÜV.
Horváth László1931-2015villamosmérnökAz első hazai számítógép, az M-3 telex input-output berendezése illesztésének fő szakértője. Első és egyetlen munkahelye a Magyar Posta (majd a MATÁV), ahol kiemelkedő feladata az adatátviteli szolgáltatás hazai bevezetésnek megszervezése és annak irányítása. Több hazai számítástechnikai projekt tanácsadója
Horváth Mihály1924-2006orvosBelgyógyász, a laboratóriumi és radioizotóp diagnosztika szakorvosa, címzetes egyetemi tanár. Kiemelkedő szerepet játszott a számítástechnika alkalmazásában a kardiológia és az izotópos diagnosztika területén. 1970 és 1980 között az OMFB egyetlen orvos-tagja.
Hosszú Miklós 1929-1980matematikusEgyetemi tanár. Először a Miskolci Egyetemen, majd a GATE –n dolgozott, ahol a Matematikai és Számítástechnikai Intézetének első igazgatója.
Hubert Béla1939–2005villamosmérnök, közgazdászAz SZKI vezető hardver fejlesztője, később a Duna Elektronika cég vezetője, fővárosi önkormányzati képviselő.
Hutás Imre 1926-2015orvosKiváló pulmonológus; országos intézet főigazgatója, a Pulmonológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára, majd professor emeritus. Miniszterhelyettesként és államtitkárként sokat tett a hazai egészségügyi informatika fejlesztéséért.
Hutter Ottó 1960 - 2006villamosmérnökA SZTAKI-ban a számítógépes oktatás vezető szakembere. A Magyar Tartalomipari Szövetség e-learning díiának névadója. A Vezető Informatikusok Szövetsége „Év Informatika Oktatója” díjának kezdeményezője és fő szervezője.
Ihrig Péter1942-2013mérnökA magyar számítástechnikai kiállítások és vásárok központi alakja . A NIMIGÜSZI-ben kezdett számítógépekkel, számítástechnikával, számítástechnikai marketinggel foglalkozni.
Imreh Balázs1945-2006matematikusKandidátus. JATE docense, informatikai tanszékcsoport vezető, automataelmélet és operációkutatás területén dolgozott.
Jándy Géza1922-1988mérnökAz MTA KKCS, majd az ÉMSZÁMGÉP kutatója, a BME Közlekedésmérnöki Kar egyetemi tanára. Az operációkutatás, rendszerelemzés területén dolgozott.
Jankó Géza1941-2014villamosmérnökA MÜM SZÁMTI–ban, majd 1977-től az Magyar Nemzeti Bankban volt műszaki vezető, 1997-től a GIRO Rt. tanácsadója. Az ICL 1900 gépekkel Angliában ismerkedett meg. Közoktatási vénáját középiskolai tankönyv és a Magyar Rádióban egy 25 előadásból álló sorozat fémjelzi.
Janni ÉvaINFELOR-ban majd SZKI-ban dolgozott szoftver fejlestőként,majd Ausztriába távozott.
Jánosi Marcell1931-2011gépészmérnökKonstruktőr. Különböző munkahelyein foglalkozott fröccsöntő gépek tervezésével, magnetofon (Calypso) fejlesztéssel, stb.
Jarabek LajosmatematikusMatematika-fizika tanár Balatonfelvidéken, az EMG szoftverese, osztályvezetője, a KSH OSZI szoftverfejlesztések finanszírozásáért felelős munkatársa.
Jedlovszky Pál1938-2010vegyészmérnök A számítástechnikával vegyipari alkalmazások során ismerkedett. Később az informatika lett a hivatása. Dolgozott a SzTAKI-ban, majd a BME-n oktatott nyugdíjazásáig. Unix könyve ma is alapmű kezdő programozók számára.
Jékel Pál1932-2014matematika-fizika szakos középiskolai tanár A KLTE megbízásából 19861-tól másfél évet az M-3 gép mellett tölt, majd az egyetemen megszervezi a számítástechnika oktatását, részben saját tanítványaiból kialakítva az egyetemen számítástechnikai bázisát. A KLTE Számolóközpont vezetője, a TTK Dékáni Hivatalában osztályvezető. Számos szakmai szervezet tagja, neves kitüntetések birtokosa.
Jeney KálmánEredetileg vasutas. A MÁV Adatfeldolgozó Főnökségén olyan vasútüzemi rendszerek előkészítésében volt érdekelt, mint az Üres kocsik elosztása, Vonatközlekedési tervkészítés, stb.
Kádár Iván1921-1995jogászAz NJSZT első főtitkára, ÉM SZÁMGÉP alapító igazgatója, az MNB SZK vezetője.
Kaliszky Sándorné Horváth Klára1936-2013mérnökElső munkahelye az UVATERV; később az SZKI vezető szakembere volt.
Kalmár László1905-1976matematikusKalmár László akadémikus kulcsszerepet töltött be a számítástechnikai kultúra hazai meggyökereztetésében és alkalmazásba vételében. Élő katalizátor volt a tudomány művelői, a számítástechnikát oktatók, kutatók és alkalmazók körében. 1957-ben hazánkban először ő indította be a számítástechnika felsőfokú oktatását. Legrangosabb kitüntetése az IEEE által adományozott (posztumusz) Computer Pioneer Award díj.
Kardos Gilbert1930kmatematikusFranciaországban, emigrációban nevelkedett magyar matematikus. Numerikus matematikával foglalkozott a Matematikai Kutató Intézetben, a KFKI-ban.
Kárpáti LászlóvillamosmérnökA Csepeli Számítástechnikai és Szervezési Intézet igazgatója.
Kecskés József1927-2013mérlegképes könyvelő, könyvkiadóA Statisztikai Kiadó Vállalat igazgatója
Keresztély Zsolt1942-?villamosmérnökAz EMG tervező mérnöke, majd az INFELOR, az SzKI, később.a Computer Média Kft vezető munkatársa volt.
Kiss Imre1930-2002közgazdászAz MTA KKCS munkatársa, majd a Marx Károly Közgazdasági Egyetem tanára.
Klatsmányi Árpád1923-2007gépészmérnökDolgozott a Telefongyárban, TÁKI-ban. A BME tanára. 1956-ban elbocsátották „ellenforradalmi” tevékenysége miatt. Az EMG-hez kerül, ahol a HUNOR ill. az EMG 830 főkonstruktőre lett. Az EMG 830 gyártásának leállítását követően a KGMTI-nél dolgozott.
Knuth Előd1943-1992matematikusAz MTA SZTAKI programozás elmélettel, adatbáziskezeléssel foglalkozó vezető szakembere. A matematikai tudomány doktora.
Kovács Attila1939-2010szerkesztőKezdetben informatikusként dolgozott a SZÁMOK-nál, majd a KSH OSZI-ban. Újságíróként tevékenykedett az IDG-nél, Monitornál. Mint informatikai újságíró lett nevezetes.
Kovács Győző1933-2012villamosmérnökAz MTA KKCs, az OVK, az SZKI, a SZÁMALK vezető munkatársa. Az NJSZT főtitkára, A magyar távoktatásnak és az informatika népszerűsítésének úttörője. A hazai informatikatörténet kutatója, az informatikatörténeti múzeum és alapítvány kezdeményezője. Az NJSZT iTF tiszteletbeli elnöke.
Kovács János1941-1996matematikusA SZÜV, SZÁMALK szoftvervezetője, a SZÁMALK-SOFTEC igazgatója, az IBM operációs rendszerek szakértője.
Kovács Magda1931-2006villamosmérnökFejlesztő-, ill. tervező mérnök az ORION-nál, ÉVITERV-nél, Csepeli Fémműnél, KGM Automatikai Társaságnál, Híradástechnikai Kutató Intézetnél. A hazai távoktatás egyik úttörője. Az LSI Alapítvány létrehozója, elnöke. A GDF első rektora.
Kovács Mihály1916-2006középiskolai tanár, piarista szerzetesPiarista szerzetes, gimnáziumi tanár, a hazai középfokú számítástechnika-oktatás kiemelkedő úttörője. Az 1983-as években beindított magyar középfokú oktatási fejlesztések részben az ő kísérleteire épültek. 1984-ben érettségizett diákjai már mind tanultak számítástechnikát.
Kozma László1902-1983villamosmérnökAkadémikus. 1938-42 között az antwerpeni Bell Telephone Manufacturing Company kutatójaként, elektromos kalkulátorok fejlesztése során tíz szabadalmat fogadtatott el. Az Egyesült Izzó, majd a Standard munkatársa. Koncepciós perben börtönbe került. A BME vezetékes híiradás-technikai tanszék egyetemi tanára, dékán. Az első magyar elektromos számítógép (MESZ-1) tervezője.
Köves Péter1940-1999mérnökAz EMG-ben részt vett a teljesen hazai fejlesztésű EMG 830, és a HUNOR programozható asztali számológép létrehozásában. Az SzKI-ban többek között létrehozta a mágneses billenésű klaviatúra szabadalmát. Szoftverfejlesztőként dolgozott az IQSoftban.
Kővári István1940-2012villamos mérnök1963-1984 között a KFKI-ban dolgozott vezető tervezőként, fejlesztőként. 1984-től a VFI-hez került. Érdeklődési területe: mágnesszalagok, diszkek.
Krajcsovics Márton1939-2007matematikusA KGM munkatársa, majd a SZÁMKI főosztályvezetője, ill. a SZÁMALK irodavezetője. A vállalati ügyviteli alkalmazások szakértője.
Krammer Gergely1937-2016matematika-fizika szakos tanár A számítógépes grafika nemzetközileg elismert szakembere. Életének nagy részében az MTA SZTAKI-ban dolgozott, de tanári elhivatottsága mindig érvényesült; szinte kezdettől fogva oktat az ELTE-n, majd a PPKE-n. Széleskörű volt érdeklődése más tudományterületeken is.
Krekó Béla1915-1994matematikusEgyetemi tanár. 1956 után és az 1960-as években az MKKE-n élharcosa és kiemelkedő alakja a matematika oktatás reformjának, az operációkutatási oktatás bevezetésének, és a terv-matematika szak, ezen belül a számítástechnika képzés elindításának.
Krekó Béla (ifj)1945-2013közgazdász1994-től a PM Informatikai és Módszertani Intézetét vezette, majd biztosításfelügyelettel foglalkozott. Részt vett a banki szabályozást meghatározó bázeli elvek kidolgozásában és honosításában. Munkájáért Magyar Köztársaság Ezüst érdemkereszttel tüntették ki
Krepuska János1925-2000kémikus1960-1980 között a NIMIGÜSZI osztályvezetője, vegyipari alkalmazások területén dolgozott.
Kuba Attila1953-2006matematikusJATE egyetemi tanár, a számítógépes orvosi képfeldolgozás és a diszkrét tomográfia kutatója.
Kuttner János1951-2014matematikus1976-tól a SZÁMKI programfejlesztője, később a pénzügyi informatika terén dolgozott. Sok évet töltött Németországban és Ausztriában, elsősorban a SIEMENS informatikai alkalmazásaival foglalkozott.
Ladó László1919-2007közgazdászKatonatiszt, közgazdász, a magyar üzemszervezés teoretikusa, a BME egyetemi tanára. Az EDLA egyik tervezője. Számos könyv szerzője.
Langer László1947-1997mérnök A BME Folyamatszabályozási Tanszékének oktatója. Az IQSOFT-nál a dokumentum feldolgozó rendszerek szakértője, több ilyen rendszer hazai bevezetésének irányítója.
Lenkei Ernő?-1980kMÁV üzemmérnökA MÁV SZIR projekt meghatározó munkatársa. A Honeywell gép idején csatlakozott a MÁV számító központhoz, mint programozó.
Lipták Tamás1930-1998matematikusA Matematikai Kutató Intézet munkatársaként kezdte pályafutását. Kornai Jánosnak volt elsőrangú matematikus-számítástechnikus segítője, de saját eredményei is voltak főként az operációkutatás területén.
Lőcs Gyula1936-2016alkalmazott matematikus A magyar programozási iskola egyik megteremtője. A KFKI TPA-70 alapprogramrendszere kidolgozásának egyik vezetője. Az 1960-as években egymás után írja meg az akkor megjelenő programozási nyelvekről könyveit, amelyekből generációk tanultak.
Lugosi Gábor1934-2004alkalmazott matematikusKalmár László tanítványa a Szegedi Tudományegyetemen. Egyike az első (programozásra orientált) alkalmazott matematikusoknak.
Majtényi György1939-2002villamosmérnökA SZÜV Budapesti Számító Központ igazgatója. A számítógéppel támogatott tervezés témájában számos hazai és nemzetközi rendezvény előadója, e témában különböző projektek vezetője.
Makay Árpád1943-2012matematikusEgyetemi docens. 1987-től 18 éven át vezette a JATE Egyetemi Számítóközpontot. Alapvető szerepe volt az egyetem informatikai infrastruktúrájának fejlesztésében és az egységes elektronikus tanulmányi rendszer bevezetésében.
Mannhardt Endre?villamosmérnökA KFKI, majd SzKI hardver fejlesztője, meghatározó személyiség.
Matók GyörgyAz MNB-ben az ügyvitel gépesítés elindítója. A SZÁMOK-ban irodavezető a kiadványozás területén.
Marx Tamás1958-1995Külföldön tanult és dolgozott, többek között az IBM-nél. Hazatérése után az IQSOFT munkatársa.
Mazzag Mihály1941-?villamosmérnök, matematikusAz EMG-ben hardver, az SzKI-ban hardverközeli szoftver fejlesztőként dolgozott. 1983-tól külföldi projektekben vett részt a KIENZLE, Borland és más neves cégeknél.
Márkus András1949-2005matematikus, gépészmérnökAz MTA doktora. Kutatási területe a mesterséges intelligencia és alkalmazásai, optimalizáció. Az MTA SZTAKI munkatársa, a BME egyetemi tanára.
Megyesi László1939-2015matematikusKalmár László „szegedi iskolája” harmadik évfolyamán végzett; a korai számítógépeken elméleti matematikai feladatok programjait készítette. Címzetes egyetemi tanár, a SZTE Bolyai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője. Közel fél évszázadon keresztül oktatott és kutatott.
Miskolci László1930-2009kohómérnökA Dunai Vasműben gyártásprogramozás és egyéb számítógépes programozásokban vett részt, majd a NME Dunaújvárosi Főiskolai Karán oktatott operációkutatást. Szúletett rendszerszervező volt, szervező a legjobbak között.
Mojzes Imre1948-2009fizikus, szabadalmi ügyvivő, politológusAz MTA doktora, a BME és a DE egyetemi tanára. Hazánkban elsők között foglalkozik a nanotechnológiával. Fő szakterülete a mikrohullámú méréstechnika, érzékelők, fém-félvezető átmenet. Az ezredfordulón Évszámkezelési kormánybiztos. Több nemzetközi és hazai szakmai szervezet tagja.
Muzslai RóbertSZÜV igazgatóhelyettese volt.
Münnich Antal1923-?mérnökAz Orion és KFKI után dolgozott az MTA KKCS-ben, EMG-ben, Infelorban. Az eszperantónak, mint programozási nyelvnek propagátora. A "számítógép" szó megalkotója. Szak-nyelvi szabványosító.
Náray Miklós1941-1991matematikusA NIMIGÜSZI munkatársa, az EMG 830 szoftver egyik vezető tervezője.
Náray Zsolt1927-1995villamosmérnök, gépészmérnökA BME ill. a KFKI után az SZKI alapító főigazgatója, Állami díjas.
Naszlady Attila1931-2015orvos, belgyógyász, kardiológusNaszlady Attila a magyar orvostársadalom egyik „nagy öregje”, aki nem csupán a gyógyításnak és az orvostudománynak, hanem az egészségügynek, a kórházvezetésnek is kiemelkedő személyisége
Nemes Tihamér1895-1960postamérnök, gépészmérnökA PKI munkatársa. Egyike az első magyar mérnököknek, akik a magyar számítástechnika műszaki alapjait lefektették és oktatták. Híressé vált könyve, a „Kibernetikai gépek” 1962-ben jelent meg.
Németh Lóránt1920-2008közgazdászÉMSZÁMGÉP, majd INFELOR igazgatóhelyettese, a KSH OSZI igazgatója, majd a MHB Felügyelőbizottság elnöke. A Comporgan-Diebold Magyarország megalapítója és igazgatója. A projektirányítás szakembere.
Nemetz Tibor1941-2006matematikusA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet főmunkatársa. A hazai kriptográfia legismertebb tagja. Tanított az ELTE-n, dolgozott a BM számára.
Nyíry Géza1942-2010mérnök-közgazdászAz INFELOR igazgatóhelyettese, az OSZV ill. az ÁSZSZ igazgatója. A PSZÁF majd a HIF vezető munkatársa.
Őry IstvánA SzÜV első igazgatója Őry István volt, kb. a 80-as évek közepéig.
Pádár Gyula1926-2006közgazdászAz INFELOR igazgatóhelyettese, a számítógépes ügyvitelszervezés vezető szakembere.
Pataki ErnőLyukkártyás szakember, 1945 után ezredesként a rádiófelderítés vezetője. Koholt vádak alapján börtönben ül, majd szabadulása után a KKCS-nél programozással foglalkozik.
Peák István1936-1989matematikusAz MTA doktora, egyetemi tanár. Kutatási területei: algebra és automataelmélet. A JATE, a Számviteli Főiskola, az ELTE és az MKKE oktatója. Róla nevezték el a Nógrád megyei Peák István középiskolai matematika versenyt.
Peller Róbert1940-2004villamosmérnök, közgazdász Dolgozott a Datorgnál, a KSH-ban, a KSH OSZI-ban, a SZÁMALK vezérigazgatóhelyettese. A privatizáció időszakában a SZÜV vezérigazgatója.
Pesti Lajos1925-2013közgazdász1952-ben a KSH Fővárosi Igazgatóság vezetőjének nevezték ki. 1961-ben feladatul kapta a KSH számítástechnikai intézményrendszerének megszervezését előbb főosztályvezetői, majd elnökhelyettesi rangban.
Petőfi Sándor János1931-2013nyelvészAz MTA KKCS, a számítógépes nyelvészet úttörője. Több külföldi egyetem tanára.
Philip Miklós1921-2002
Pintér László1926-1997közgazdászA SzÜV-ben a vezetése alatt indult meg a váltás a Hollerith technikáról a számítógépek alkalmazására. 1980-ban a Softcoop, az első számítástechnikai kisszövetkezet az ő elnökségével kezdett működni.
Pohlinger László?-1980kelektromérnökA Telefongyárban résztvevője volt az EDLA fejlesztésének. A MÁV-nál karbantartó mérnök volt.
Póta László1914-1975jogászA MÁV Vezérigazgatóságán a MÁV nyugdíjhivatalnál dolgozott korábban. Hobbija volt a matematikai logika, ebben is a többértékű logika.
Pölöskei Pál?-1985közgazdászA SZÁMKI főosztályvezetője. Az adatbázisokkal foglalkozott. Mint párttitkár aláírója volt 1979-ben annak a Kádár Jánoshoz intézett nyílt tiltakozó levélnek, amelyben tiltakoztak a prágai hatóságok emberjogilag elmarasztalható büntető eljárásaival szemben.
Pompéry Béla1918-2015jogászA hazai számítástechnika egyik úttörője, nyugalmazott könyvvizsgáló. A Vegyipari Számítástechnikai Fejlesztési Társulásnál vezetésével dolgozták ki a hazai vegyipar egységes információs rendszerét, melynek alapelveit és módszereit számos egyetemen oktatta.
Prékopa András1929-2016matematikusSzéchenyi-díjas egyetemi tanár. Az operációkutatás egyik magyarországi megalapozója, kivételes tudományszervezői készségekkel rendelkező személyiség. A sztochasztikus programozás nemzetközileg elismert vezető kutatója.
Rabár Ferenc1929-1999közgazdász, miniszter1965-67 között az Infelor alapító igazgatója. A laxenburgi IIASA vezető kutatója.
Ratkó István1943 -2012matematikusKandidátus. Szeretett matematika tanára volt a Berzsenyi gimnázium diákjainak, az MTA SZTAKI kutatója, a GDF főiskolai tanára.
Rázga Tamás1938-2011villamosmérnökAz SZKI egyik vezető szakembere, majd a SZÁMALK munkatársa.
Rónai Tibor1932-2011mérnökAz intelligens kártyák gondolatának magyarországi úttörője.
Roska Tamás1940-2014villamosmérnökSzéchenyi- és Bolyai-díjas professzor, az MTA rendes tagja. A PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának alapító dékánja, a neurális hálózatok – a CNN chip – , a vizuális információfeldolgozás, a celluláris szuperszámítógépek nemzetközi hírű kutatója.
Rózsa Pál1925-2011gépészmérnök, matematikusA mátrixelmélet és a numerikus módszerek nemzetközileg ismert kutatója. Dolgozott a Műegyetemen, a Matematikai Kutató Intézetben, a KFKI-ban. A hazai számítógépek műszaki alkalmazásának egyik mentora.
Salánki Istvánné, Gulácsi Sára1928-1990alkalmazott matematikusKalmár László tanítványa és munkatársa a JATEn. Egyike az első (programozásra orientált) alkalmazott matematikusoknak.
Sándor Ferenc1923-1990matematikusMérnökként dolgozott a Standardnál, a TÁKI-ban és a BHG-ben, majd 1953-ban a Matematikai Kutató Intézetbe került aspiránsnak elektronikus számológép témában.
Sánta Lóránt1937-2016matematikus, villamosmérnökKalmár László szegedi iskolájának második évfolyamán végzett. Az M-3 gép mellett töltött 1 év után 9 évig a Dunai Vasműben ipari alkalmazásokat valósított meg. Ez után az SZKI, SZÁMOK, ÁSZSZ, Hungarocamion és AB-Aegon számítóközpontjaiban vezetői poziciókban dolgozott
Sárossy József1940k-1986kvillamosmérnökVezető számítógép tervező az EMG-ben, az INFELOR-ban osztályvezető. Szakmai pályafutása során először digitális elemcsaládokat, elektronikus számológépet, számítógépet fejlesztett (EMG).
Sebestyén János1911-2001villamosmérnök, politikusAz Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) egyik alapítója, sokáig elnökhelyettese. A számítástechnika, mint iparág egyik megalapozója, az SzKFP vezetője.
Schnell László1923-1995gépészmérnök, villamosmérnökA BME informatikai oktatás meghatározó személyisége, a Méréstechnika Tanszék vezetője.
Sike Sándor1964-2015programtervező matematikus Az ELTE TTK elvégzése után oktatóként maradt az egyetemen. az angliai Leeds-i egyetemen végezte PhD tanulmányait. 2013-tól az Informatikai Kar tanácsának tagja, 2015-től a Programozáselmélet és Szoftvertechnológia Tanszék vezetője
Síklaky István1927-2005közgazdász, informatikus, politikusDolgozott az OMFB-ben, az Infelorban, SzDSz-es önkormányzati képviselő, polgármester is volt.
Simon Endre1947-1986matematikusA JATE fiatalon elhunyt, tehetséges fiatal oktatója volt. Programozáselméleti témákkal foglalkozott. Kollégáival együtt létrehoztak egy objektumelvű alapokra épült fordítóprogramíró rendszert (HLP/Szeged).
Somogyi JózseffizikusTehetséges operációsrendszer fejlesztő a NIMIGÜSZI-ben ill. INFELORban. Utóbb a KFKI-ban, majd külföldön dolgozott.
Stahl János1939-2008matematikusA BCE professzora. az MTA kandidátusa, az MTA Operációkutatási Bizottság tagja. Kutatási területe a matematika gazdasági alkalmazásai, nagyméretű matematikai programozási feladatok dekompozicióval történő megoldása. A hazai népességnyilvántartási rendszer kidolgozásának résztvevője.
Stuka Károly1942-2011fizikusA KFKI-ban szoftverfejlesztőként dolgozik, majd az OMFB-ben részt vesz az ESZR-MSZR programokban. 1971-1979 között Moszkvában az NICEVT Magyar kiküldöttje, majd igazgatóhelyettese.
Szanyi LászlóbiológusKKCS-ben az M3 gép építésének egyik technikai vezetője, a SOTE kibernetikai kutatója, később TV-ben ismeretterjesztő műsorokat vezetett.
Szentes János1940-1996matematikusSzKI vezető szoftverfejlesztő szakembere. Az Economic Order Quality (EOQ) MNB Szoftver Szakbizottságának elnöke. Az EOQ Szoftver Szakbizottsága által 1996-ban alapított “Szentes János díj”-at az Európai Szoftverminőségügyi Konferenciák legjobb előadói kapják.
Szentiványi Tibor1931-2009villamosmérnökAz MTA KKCS, a KGM Vaskohászati Igazgatóság, az Infelor, a MATÁV munkatársa. A magyar szoftver export egyik megalapítója.
Szépe György1931-2012nyelvészA matematikai és számítógépes nyelvészet hazai úttörőinek egyike.
Széphalmi Géza1940-2002orvos informatikusOrvos informatikus. 1977-től az ÁSZSZ egyik vezetője, 1990-től vezérigazgatója. Az Orvosbiológiai Szakosztály örökös titkáraként meghatározó személyisége volt a Neumann Kollokviumoknak.
Szilágyi János1948-1999földmérőmérnökA magyar térkép digitalizálás vezető alakja: a Geometria Kisszövetkezet alapítója.
Sziray József1946-2015villamosmérnök
műszer- és szabályozástechnika szakmérnök
Első munkahelye a győri a Nehézvegyipari Kutató Intézet volt, majd 1970-1996 között az SZKI-ban digitális elektronika és tesztelés területén végzett kutatás-fejlesztési feladatokat – osztályvezetőként, majd főmérnökként.
Szmrecsányi Klára1943 - 2014matematikusEgyetemi évei alatt kezdett el dolgozni az INFELOR-ban. Későbbi munkahelyei: SZÁMKI, SZÁMALK, SZÁMALK-DATAMAN Kft, IQSOFT és IFS Hungarian Kft. Programozói és programtervezői képességeit közel 45 éven keresztül nagy jelentőségű projektekben elismeréssel kamatoztatta
Szondi TamásvegyészA MAVEMI nagyműveltségű számítástechnikusa, programozója.
Szűcs Ervin1930-2008gépészmérnökA technika szakos tanárképzés megszervezőjeként és megszállottjaként ismerték legtöbben. Az ELTE és a Pécsi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a műszaki tudományok doktora volt.
Tarnai Gyula1932-2008matematikusA Matematikai Kutatóintézetben munkatárs, Numerikus analízissel foglalkozott.
Tarján Rezső1908-1978matematikusA műszaki tudományok doktora. Az MTA KKCs tudományos igazgatóhelyettese, az NJSZT első, alapító elnöke. A kibernetika egyik hazai élharcosa; máig meghatározó könyve a „Gondolkodó gépek”. Nevét az informatika oktatásban kiemelkedő emberek számára adományozott díj viseli.
Tápai Tamásjogász(?)Volán Elektronika alapítója és első igazgatója.
Telbisz Ferenc1932-2010matematika-fizika szakos tanárAz Internet hazai bevezetésének egyik úttörője, a számítógép hálózatok országosan elismert és megbecsült, a nemzetközi tendenciákat jól ismerő szakértője. Nagy tudású, több tudományterületet áttekintő szakemberként mindig törekedett arra, hogy tudását másoknak is átadja.
Terényi Lajos1929-1970pap, tanárPiarista tanár, a programozott oktatás úttörője, és kibernetikai automaták alkotója volt. Gépei közül legfontosabbak a Tanítógép (1962) és a Didaktomat (1964), amelyet Kovács Mihállyal közösen fejlesztett.
Trethon Ferenc1923-2012közgazdász, politikusPénzügyi főosztályvezető a NIM-ben, miniszter, az SZVT elnöke.
Ujlaky Tamás1914-1995jogászAz 1960-as évek végén hívták meg az INFELOR alapítói, ahol nyugdíjba meneteléig, 1974-ig vállalat-irányítási, adatfeldolgozási feladatok szervezésén dolgozott.
Uzsoky Miklós1925-1995villamosmérnök, matematikusA VILLENKI-nél kidolgozta az ETA teljesítményszabályzó Automatát, amelyet Kazincbarcikán állítottak üzembe. MTA SZTAKI főosztályvezető.
Vadász Dénes1944-2008gépészmérnökA műszaki tudomány kandidátusa. Számítógépes technológia-tervezési programcsomagok megtervezése, programozása, ipari bevezetése kötődik a nevéhez.
Vajda Ferenc1934-2004villamosmérnökA KFKI, majd a SZTAKI kutatója. Az MTA doktora. Kutatási területe a számítógép architektúrák. A BME egyetemi tanára.
Varga SándorgépészmérnökAz MTA KKCS első igazgatója, előtte szovjet emigrációban a hadiiparban volt vezető.
Vásárhelyi Pál1938-2008villamosmérnök, közgazdász, könyvtárosKözgazdasági tudomány kandidátusa. Beloiannisz Hiradástechnikai Gyár, Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet, GMTI, SZTAKI, munkatársa, BMEKK főigazgatója.
Vasvári György1930-2015villamosmérnökAz első hazai számítógép (M-3) építésének résztvevője 1957-58-ban. Utána több számítástechnikai intézménynél töltött be vezető állásokat.
Veidinger László1935-2010matematikusAlkalmazott matematikusként meghatározó szerepe volt az M-3 mátrix-invertálással megoldható programozási munkáiban. Előadója volt az első hazai számítástechnikai tanfolyamnak. Moszkvai aspiránsi évei után a Matematikai Kutató Intézetben differenciálegyenletekkel kapcsolatos témákkal foglalkozott.
Weisz Istvánné Littner Judit 1939-2014jogászAz INFELOR-ban ismerkedett meg a számítástechnikával. A SZÁMKI vezető jogtanácsosa. A SZÁMALK-ban irodavezető majd vezérigazgató, a Vállalat privatizációjának szervezője. Elismert szaktekintélye az adatvédelemnek, a szerzői és a személyiségi jogoknak.
Zentai Béla1914-1980gépészmérnök1953-tól a Láng Gépgyár főmérnöke, 1954-57 között a KGM fő energetikusa. 1962-től az OMFB főosztályvezetőjeként az SZKFP egyik kidolgozója és támogatója.
Zimányi Magdolna1934-2016matematikusA hazai számítógép-hálózat kezdeteitől fogva a szakterület meghatározó személyiségei közé tartozik. A NIIF vezetőségében mindig az alkalmazói közösséget képviselte. Meghatározó szerepe volt a MEK kifejlesztésében Számos szakmai szervezet tagja, neves kitüntetések birtokosa.
Zsombok Zoltán 1938-1983villamosmérnökVillamosmérnök hallgatóként Kozma László mellett dolgozott. Kreatív szellemben foglalkozott a programozás alapjaival és módszertanával. A SZÜV Elméleti és Módszertani Osztályának 1965-től majd 10 évig a vezetője volt.

Recent Posts

  1. Elhunyt Kőhegyi János Hozzászólások kikapcsolva
  2. Elhunyt Iványi Antal Hozzászólások kikapcsolva
  3. Koszorúzás Neumann János halálának 60. évfordulója alkalmából Hozzászólások kikapcsolva
  4. Alföldi István az InfoRádióban Hozzászólások kikapcsolva
  5. 13. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny Hozzászólások kikapcsolva
  6. Infobál 2017 Hozzászólások kikapcsolva
  7. Virtuális kiállítás az NJSzT és a MaNDA együttműködésében Hozzászólások kikapcsolva
  8. Beszámoló a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakmai fórumáról Hozzászólások kikapcsolva
  9. Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának (KÉPAF) 11. konferenciája Hozzászólások kikapcsolva